• 120x120

  Duygular

  Emozioni - Vocabolario di base

  Commencer
 • 120x120

  Duygular

  Emozioni - Vocabolario avanzato

  Commencer
 • 120x120

  Karakter

  Carattere - Vocabolario di base

  Commencer
 • 120x120

  Karakter

  Carattere - Vocabolario avanzato

  Commencer
 • 120x120

  Davranış

  Comportamento - Vocabolario di base

  Commencer
 • 120x120

  Davranış

  Comportamento - Vocabolario avanzato

  Commencer
 • 120x120

  Duyumlar

  Sensazioni - Vocabolario di base

  Commencer
 • 120x120

  Duyumlar

  Sensazioni - Vocabolario avanzato

  Commencer
 • 120x120

  Algı

  Percezione - Vocabolario di base

  Commencer
 • 120x120

  Algı

  Percezione - Vocabolario avanzato

  Commencer
 • 120x120

  Cinsellik

  Sessualità - Vocabolario di base

  Commencer
 • 120x120

  Cinsellik

  Sessualità - Vocabolario avanzato

  Commencer
 • 120x120

  Hisler ve tutumlar

  Sentimenti ed opinioni - Frasi utili

  Commencer